Navigation

 • Międzynarodowe Igrzyska Specjalne

  W sobotę 16 maja w zespole boisk przy Szkole Podstawowej nr 1  w Grodzisku Wlkp. odbyły się V Międzynarodowe Igrzyska Specjalne. Zawody te przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie organizowane są od 20 lat z inicjatywy nauczycieli z naszej szkoły. Mają one  olimpijską oprawę z wciągnięciem flagi i zapaleniem znicza.

  Celem igrzysk jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności i zdolności w czasie zawodów sportowych oraz poprzez szerszą prezentację społeczeństwu ich możliwości i potrzeb. W zawodach biorą udział zaproszone reprezentacje stowarzyszeń i placówek oświatowych mających w swych szeregach osoby niepełnosprawne intelektualnie . W tym roku były to reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz  Stowarzyszeń z Grodziska, Jabłonny, Stęszewa, Kościana, Lwówka, Opalenicy, Nowego Tomyśla, Kamieńca, Granowa, Wolsztyna, Rakoniewic oraz goście z zagranicy niepełnosprawni sportowcy z belgijskiego Merksplas. W sumie w zawodach startowało ponad 150 zawodniczek i zawodników.

  Międzynarodowe Igrzyska Specjalne zawierają  konkurencje indywidualne rozgrywane w ramach dwóch dyscyplin sportu : lekkoatletyki i kolarstwa.

  Każdy uczestnik może wystartować, co najwyżej w dwóch wybranych

  przez siebie lub opiekuna konkurencjach.

  Rozegrana została również sztafeta zunifikowana 4 x 200 m.

  Klasyfikacja obejmuje podział na kobiety i mężczyzn, podział na grupy wiekowe oraz umowny podział na grupy wg stopnia sprawności.Organizacja Igrzysk oparta jest na działalności wolontariuszy z grodziskich placówek oświatowych, których najwięcej wywodzi się spośród nauczycieli naszej szkoły. Zapewniają oni pełną obsługę socjalna i sportową zawodów.

  Medale w licznych dekoracjach wręczali samorządowcy gminni i powiatowi z burmistrzem Henrykiem Szymańskim i wicestarostą Antonim Kłakiem na czele.

  Radość ze zwycięstwa, stanięcie na podium oraz sam udział w sportowych konkurencjach był ogromnym przeżyciem dla uczestników. Cieszymy się, że działania podjęte przed laty przynoszą efekty w postaci zadowolonych twarzy kolejnych uczestników igrzysk i cieszą się dużym zainteresowaniem grodziskiego społeczeństwa.

   

  /H. Wawrzyniak/

 • KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

  PROTOKÓŁ Z KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ

   

  W maju ,w dwóch grupach (5 i 13), odbył się w naszej szkole  I etap konkursu poezji religijnej „Głośmy Chwałę Pana Naszego” dla klas IV - VI.

  Celem jego było popularyzowanie poezji religijnej wśród dzieci, bogacenie biernego i czynnego języka, ukazanie piękna języka polskiego oraz wyrabianie umiejętności swobodnego i kulturalnego zachowania.

  Organizatorkami etapu szkolnego były: M.Narożna i J. Wawrzyniak.

  Do konkursu przystąpiło 36 osób z klas IV-VI. Komisja w składzie: M. Narożna, J.Wawrzyniak i H. Gruch przyznała  następujące miejsca i wyróżnienia:

   

  I miejsce – Laura Kaminiarz 4c

  II miejsce –Zofia Glapa 5e

  III miejsce – Łukasz Maćkowiak 6c

  wyróżnienie –  Urszula Frąckowiak 6c

  wyróżnienie –  Jagoda Nowak 4c

   

  Oceniając uczestników komisja wzięła pod uwagę: zgodność z tekstem, płynność recytacji, dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego fragmentu, dostosowanie repertuaru do wieku uczestnika konkursu, ogólny wyraz artystyczny.

  Laureaci konkursu wezmą udział w rejonowym konkursie poezji religijnej w Kamieńcu, który odbędzie się 20.05.2015.

   

    

  /M. Narożna/

   

 • Wyniki konkursu z języka angielskiego

  W tym roku szkolnym, ze względu na dużą liczbę zainteresowanych uczniów, konkurs z języka angielskiego został podzielony na 2 tury. Klasy 3 zmagały się ze swoim testem 12.05.2015, natomiast klasy 2 do konkursy przystąpiły 14.05.15.
  Poziom uczestników był bardzo wyrównany a o zwycięstwie potrafił zadecydować jeden błąd ortograficzny.
  Wszyscy uczniowie zaprezentowali znakomitą postawę decydując się sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego.
  Konkurs przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego: Katarzyna Przyślak i Olga Pierzyńska-Poprawa.
  Wszystkim  bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy i znajomości różnych języków obcych.
  Laureatom konkursu nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
   
  WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  Klasy 2:
  Miejsce 1 – Bartosz Iwaszkiewicz
  Miejsce 2 – Martyna Serwa
  Miejsce 3 – Karol Cecuła i Filip Wróbel
   
  Klasy 3:
  Miejsce 1 – Zofia Balcerek
  Miejsce 2 – Kamil Rataj
  Miejsce 3 – Wiktoria Sołtysiak
   
  /O. Pierzyńska-Poprawa/
   
 • Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”

  16 marca w wytypowanych klasach II, III i IV odbyły się spotkania z przedstawicielem

  Wielkopolskiej Gildy Rolno – Ogrodniczej na temat „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”.

  Celem spotkania było promowanie zdrowego odżywiania.

  Po krótkiej prezentacji dzieci otrzymały zdrowy poczęstunek - jabłka.

  Następnie zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematem spotkania.

  Laureatem konkursu został uczeń klasy II b Piotr Lemański zdobywając pierwsze miejsce

  i atrakcyjną nagrodę w postaci TABLETA.

  GRATULUJEMY!!!

   

        

   

 • Konkurs plastyczny CK Rondo

  Wyniki  wiosennego konkursu plastycznego ogłoszonego przez Centrum Kultury RONDO  w  Grodzisku Wlkp.

   

  Z nadejściem wiosny CK RONDO ogłosiło 2 konkursy plastyczne dla grodziskich przedszkoli i szkół.

  Pierwszy „Coś pięknego” miał na celu zgromadzić prace na których młodzi artyści mogli wyrazić  

  plastycznie czym dla nich jest piękno.

  Drugi  „Natura obecność obowiązkowa”  miała nam wszystkim przypomnieć jak wszechobecna jest natura

  w naszym życiu i jak wielkie odgrywa znaczenie.

   

  Młodzi artyści z naszej szkoły przekazali na konkurs wiele wspaniałych prac.

  Miło  nam ogłosić, że  wśród nich  znalazła się duża grupa nagrodzonych i wyróżnionych osób:

   

  TEMAT: Natura – obecność obowiązkowa- nagrodzeni z naszej szkoły

   

  I miejsce -  MARIA  KSIĄG  4F

  II miejsce – JAKUB SCHMIDT   1E

  III miejsce- JULIA SZELEJEWSKA  5A

   

  wyróżnienie  PIOTR   WLEKŁY  1C

   

  TEMAT: Coś  pięknego - nagrodzeni z naszej szkoły

   

  III miejsce- PAULINA WAŚKOWIAK  5F

   

  wyróżnienie    OLIWIA  ROSZAK  2B

     JAKUB SCHMIDT  1E     

   

  GRATULUJEMY!  

  Nagrodzone prace oraz inne wykonane przez naszych uczniów,

  a biorące udział w konkursie można zobaczyć w albumie fotograficznym.

   

 • Warsztaty profilaktyczne – „Nie wszystko złoto….”

            W dniach 27, 28, 29 i 30 kwietnia 2015 r. uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych n/t „Nie wszystko złoto…”, dotyczących uzależnień i dopalaczy.

           Celem zajęć było dostarczenie uczniom wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków korzystania z używek, ukazanie norm, wartości i postaw wolnych od uzależnień, uczenie umiejętności przeciwstawiania się naciskowi i manipulacji ze strony grupy rówieśniczej, trening odmawiania, przedstawienie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

           Zajęcia zostały przeprowadzone przez pana Mirosława Schőna, trenera Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie, a finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opinie uczniów po zajęciach były bardzo pozytywne, okazało się, że zapamiętali oni wiele konkretnych informacji. Mamy nadzieję, że zajęcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci.

   

  /L. Mańkowska/

 • Szkolny konkurs recytatorsko-aktorski 2015

  W tegorocznym konkursie recytatorsko – aktorskim uczniowie klas 1-3 prezentowali stare, dobrze znane

  i lubiane wiersze polskich klasyków. Największym powodzeniem cieszyły się utwory Jana Brzechwy

  i Juliana Tuwima. Nie zabrakło jednak też wierszy Marii Konopnickiej i Aleksandra Fredry.

  16 kwietnia na scenie zaprezentowało się 25 adeptów klas pierwszych. Tydzień później natomiast,

  mogliśmy podziwiać talenty uczniów klas drugich i trzecich.

  Scenicznym zmaganiom przyglądała się komisja konkursowa złożona z sześciu członków:

  - pani Barbary Kucharzewskiej – opiekunki koła teatralnego w Promessie,

  - pani Grażyny Matuszewskiej – wieloletniej członkini komisji,

  - panie Agnieszki Pichety – wieloletniej opiekunki szkolnego koła teatralnego,

  - pani Doroty Gruszeckiej – wieloletniej członkini komisji,

  - pani Agnieszki Gruszeckiej – absolwentki naszej szkoły, studentki drugiego roku Studium Teatralno – Aktorskiego w Poznaniu,

  - pani Anny Grobelnej – obecnej opiekunki szkolnego koła teatralnego.

   

  Komisja dokonała niełatwej oceny według ściśle określonych kryteriów:

  - zgodność tekstu z tematem – 1pkt.

  - dobór tekstu do możliwości percepcyjnych ucznia – 1pkt.

  - intonacja (interpretacja słowna utworu) – 6 pkt.

  - dykcja – 2 pkt.

  - emisja głosu – 2 pkt.

  - interpretacja sceniczna utworu (charakteryzacja, strój, dobór rekwizytów) – 2pkt

  Każdy uczestnik konkursu mógł otrzymać maksymalnie 84 punkty.

   

  W piątek 24 kwietnia odbył się w szkole Wieczorek sceniczny laureatów, na który zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy

  konkursu, rodzice laureatów oraz pani Dyrektor. Imprezę uświetnił występ grupy tanecznej pod kierownictwem

  pani Aliny Gęsikiewicz. Podczas uroczystości laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe.

  Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i słodką niespodziankę. Opiekunki kół teatralnych pani Barbara Kucharzewska

  oraz Anna Grobelna przyznały dodatkową nagrodę – udział we wspólnych warsztatach teatralnych „Bajkowy galimatias”.

   

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  W KATEGORII – KLASY I:

  I miejsce – Martyna Regulska z klasy 1h

  „Na Wyspach Bergamutach” J. Brzechwy – 69 pkt.

  II miejsce – Nina Kaczmarek z klasy 1i

  „Krasnoludki” J. Brzechwy – 68 pkt.

  II miejsce – Aleksandra Grzelewska z klasy 1e

  „Pomidor” J. Brzechwy – 68 pkt.

  III miejsce – Michał Towarek z klasy 1h

  „Kwoka” J. Brzechwy – 66 pkt.

   

  WYRÓŻNIENI:

  Aleksander Jankowski z klasy 1h „Okulary” J. Tuwima – 65 pkt.

  Bartosz Ciesielski z klasy 1d „Okulary” J. Tuwima – 64 pkt.

  Alex Kaczor z klasy 1d „Tydzień” J. Brzechwy – 63 pkt.

   

  W KATEGORII – KLASY II – III

  I miejsce – Oskar Napierała z klasy 3d

  „Stefek Burczymucha” M. Konopnickiej – 83 pkt.

  II miejsce – Amelia Napierała z klasy 2a

  „Okulary” J. Tuwima w gwarze poznańskiej – 81 pkt.

  II miejsce – Katarzyna Sarnowska z klasy 3d

  „Żuraw i czapla” J. Brzechwy – 81 pkt.

  III miejsce – Marcel Kaminiarz z klasy 2b

  „Spóźniony Słowik” J. Tuwima – 79pkt.

   

  WYRÓŻNIENI:

  Marta Korbanek z klasy 2e „Lokomotywa” J. Tuwima – 77 pkt.

  Natalia Pawicka z klasy 2a „Samochwała” J. Brzechwy – 72 pkt.

  Aleksander Wieczorek z klasy 3d „Leń” J. Tuwima – 72 pkt.

   

  Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu raz jeszcze bardzo gratulujemy i trzymamy mocno kciuki

  za dalszy rozwój uzdolnień recytatorsko – aktorskich.

  /A.Grobelna/

   

 • GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY- Kąkolewo 2015

  W sobotę 18 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie odbył się

  IV Gminny Konkurs Ortograficzny klas II i III. W konkursie brało udział 18 uczestników z sześciu szkół

  gminy Grodzisk Wielkopolski. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy pisali dyktando.

  Po krótkiej przerwie przystąpili do drugiego etapu, w którym należało rozwiązać test składający się z zagadek,

  rebusów i uzupełnianek ortograficznych.

  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach:

  Zofia Balcerek z klasy 3c, Kamil Rataj z klasy 3c, Filip Wróbel z klasy 2a.

  Miło nam ogłosić, że I miejsce zajęła nasza uczennica- Zosia Balcerek z klasy 3c!

  Kamil Rataj natomiast zdobył wyróżnienie. GRATULUJEMY!

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

  Nagrody wręczyła pani dyrektor Irena Gęstwa oraz Sekretarz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

  pan Artur Kalinowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie

  i życzył dalszych sukcesów w nauce.

  /B.Jankowska/

   

 • Sukces recytatorów z Jedynki

  W dniu 18.04.2015 r. odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Granowie.

  Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów i troje spośród nich wróciło z laurami.

  W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zdobyła Amelia Napierała z klasy II a

  przygotowywana do konkursu przez panią Annę Grobelną.

  Wyróżnienie zdobył Oskar Napierała z klasy III d

  przygotowywany przez panią Dorotę Gruszecką.

   W kategorii klas IV – VI Laura Kaminiarz z klasy IV c wywalczyła II miejsce,

  a do konkursu przygotowywała ją pani Hanna Stachowska.

  Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

   

  /M. Włodarkiewicz/

   

  Amelia Napierała z klasy IIa z wychowawcą Panią Anną Grobelną

   

 • XVI Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

         11 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim odbył się XVI Turniej

  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięły w nim udział 4-osobowe drużyny ze szkół podstawowych

  i 3 osobowe z gimnazjów gminy Grodzisk Wielkopolski. W pierwszym etapie uczniowie pisali testy

  ze znajomości przepisów ruchu drogowego, następnie jeździli rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego-

  pokonywali tor przeszkód, a także wykonywali zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Zespoły osiągnęły bardzo dobre wyniki, pokazując, że znają zasady ruchu drogowego i potrafią zastosować je w praktyce.

   

  W kategorii szkół podstawowych najlepsze wyniki osiągnęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim w składzie: Grzelczak Jagoda, Piskorek Emilia, Łajs Marceli i Nowak Grzegorz.

  Opiekunem drużyny jest pani Joanna Stempin. 

  W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum z Grodziska Wlkp. w składzie: Patrycja Kubale,

  Wojciech Bobrowicz, Mateusz Kopaszewski.

   II miejsce zajęło Gimnazjum z Zespołu Szkół w Ptaszkowie.

  Kolejne miejsca ze szkół podstawowych zajęły następujące drużyny:

  II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4 z Grodziska Wlkp.,

  III miejsce Szkoła Podstawowa z Grąblewa.

  Wszystkie drużyny otrzymały  dyplomy, a zawodnicy nagrody rzeczowe.

  Wśród uczestników  zostały wylosowane także, 2 rowery górskie.

  Nad prawidłowym przebiegiem turnieju  jako Sędzia Główny czuwał pan Grzegorz Pyta

  oraz aspirant sztabowy Tomasz Górny, sierżant sztabowy Sebastian Kahla i sierżant sztabowy Mariusz Knopik.

  Uczestników turnieju witali a potem nagradzali Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański,

  Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, Prezes GS  Mirosława Szpot oraz Dyrektorzy szkół gminy Grodzisk Wlkp.

  Na zakończenie turnieju w pokazie tanecznym wystąpił szkolny zespół „Jedynka”. 

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii 

   

 • Szkolny Konkurs Recytatorski

    W dniu 09.04.2015 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV – VI. Tematem tegorocznych zmagań recytatorów była „Radość życia w poezji polskiej”. Jury w składzie: Lidia Alaborska – Rzechaczek, Danuta Sendrowicz i Mirosława Włodarkiewicz wyłoniło spośród trzydziestu dwóch uczestników konkursu trzech laureatów i przyznało dwa wyróżnienia.

   

  Jagoda Nowak z klasy IV c – I miejsce

  Emilia Piskorek z klasy VI c – II miejsce

  Maria Mańkowska z klasy VI c – III miejsce

   

  Laura Kaminiarz z klasy IV c – wyróżnienie

  Aleksandra Ambrozik z klasy IV f – wyróżnienie

   

  Laureatki I, II i III miejsca będą reprezentowały nasza szkołę w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Granowie, który odbędzie się 18.04.2015 r.

   

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

  /M. Włodarkiewicz/

 • Kiermasz wielkanocny

  Dnia 24.03.2015r. w naszej szkole odbył się kiermasz wielkanocny, na którym sprzedawano kartki, stroiki

  i ozdoby świąteczne, wykonane przez uczniów i seniorów z DDP Promessa. Pani B. Braun pomogła dzieciom

  przygotować pisanki techniką decoupage, a seniorzy podarowali piękne dekoracje. Wszystkie zebrane środki

  finansowe wraz z zebranymi darami serca zostały przekazane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

  dla Wielkopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Poznaniu. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom

  i zaangażowanym wolontariuszom. W tym dniu SU również dołączył się do tej szczytnej akcji, zapraszając

  Rodziców na kawkę/herbatkę do swojej kawiarenki. Zarówno kiermasz, jak i nowo działająca kawiarenka

  cieszyły się sporym powodzeniem, co sprawiło, że w przyszłości z pewnością będziemy kontynuować

  tego typu akcje.

  /I.Nowak/

   

 • Na zieloną nutkę

  W marcu  odbył się  szkolny konkurs muzyczny dla klas  1-3 Na zieloną nutkę.

  Dzieci prezentowały piosenki o przyrodzie i ekologii z podkładem muzycznym. Można było wystąpić solo albo w duecie.

  Do konkursu przystąpiło 7 solistów i 6 duetów. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim czysty, piękny śpiew

  i pomysł na zaprezentowanie wybranego utworu.  Ocenie osobno  podlegały klasy I i osobno klasy II i III.

   

   

        WYNIKI  KONKURSU  MUZYCZNEGO

   

  KLASY I

   

  I miejsce-   Zuzanna Grzelewska, Marta Chmiel- duet  1E

  II miejsce- Krzysztof  Śmieszek- 1F

  III miejsce- Martyna Wyrwa, Maja Przybyła –duet  1F

   

  KLASY  II i  III

   

  I miejsce-  Dominika  Glapa- 3B

           Maja Wojciechowska 3C

  II miejsce- Gabrysia Cicha, Emilia Stefańska- duet 3A

  III miejsce- Oliwia  Roszak 2B

   

  wyróżnienie:  Sylwia  Skubel 2B

       Zosia  Balcerek  3C   

   

  Jednocześnie informujemy, że w  Gminnym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej

  „Na zieloną nutkę” 24 marca szkołę reprezentowały: Zuzanna Grzelewska i Marta Chmiel z 1E z piosenką „Ekologia”,  

  oraz Gabrysia Cicha i Emilia Stefańska z 3A  z piosenką „Maszeruje wiosna”.

  Natomiast w konkursie gminnym „Bel Canto” 22 maja szkołę reprezentować będą: Dominika Glapa 3B

  i Maja Wojciechowska 3C.   Gratulujemy!

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

   

  /E. Kącka, I.Wasik/

   

 • SUKCES ARTYSTYCZNY !

  Z radością oznajmiamy, że uczennica klasy 5a Alicja Małolepsza wygrała wojewódzki konkurs plastyczny

  Chwała Bohaterom- Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych.

    

  Organizatorem konkursu był Kibolski Klub Dyskusyjny przy współpracy z Klubem Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznań

  im. Wandy Modlibowskiej, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskim Muzeum Walk

  Niepodległościowych oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie

  szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim.

  Uczestnicy musieli przygotować prace rysunkowe z okazji 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego przy wykorzystaniu

  dowolnych technik plastycznych w formacie A4, Prace miały przedstawiać jeden z poniższych tematów:

  a) Zdobycie Ławicy przez Powstańców Wielkopolskich dnia 6 stycznia 1919 – motyw przewodni dla szkół podstawowych

  na terenie Poznania,

  b) Powstanie Wielkopolskie w moim regionie – motyw przewodni dla szkół podstawowych na terenie województwa

  wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim, c) Charakterystyczny element Powstania

  – motyw przewodni do wyboru zarówno dla szkół podstawowych z Poznania, jak i województwa wielkopolskiego

  i obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim.

   

  Praca Alicji wygrała rywalizację wśród rówieśników z klas 5, by w finale zdobyć główną nagrodę za najlepszą

  pracę konkursową. Alicja oprócz nagród rzeczowych wygrała przelot samolotem nad Poznaniem cool.

   

  Organizatorzy konkursu podkreślają, że oprócz samej zabawy, być może dzięki zaangażowaniu się w konkurs

  dzieci w przyszłości wyrosną na dumnych mieszkańców Wielkopolski ze świadomością historii swojego regionu

  i szacunkiem dla przodków.

     

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Alicji podczas odbioru nagrody w galerii

  /I.Wasik/

   

 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

  19 marca 2015 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

  Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.          

  W naszej szkole w konkursie wzięło udział 114 uczniów z klas II -VI. Zadaniem uczestników było udzielenie

  odpowiedzi na pytania w czasie 75 minut. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności matematyczne

  rozwiązując nietypowe i niestandardowe zadania. Przyniosło im to wiele radości. Miłym akcentem były prezenty

  „Magiczny wąż”, które otrzymali wszyscy uczestnicy.

  Teraz czekamy na wyniki.

  /K. Studzianek, M. Hemmerling/

 • IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „50 mil”

  W sobotę 14 marca solistki naszego szkolnego chóru : ZOSIA GLAPA, ULA FRĄCKOWIAK i KLAUDIA KOLASA z opiekunką

  p. Renatą  Bosacką po raz pierwszy wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej  „50 mil” w Poznaniu. 

  Konkurs odbywał się pod patronatem prezydenta miasta Poznania.

       Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej  i  uczniowie gimnazjum

  oraz kategorie wykonawcze: soliści i zespoły.

       Zgodnie z regulaminem przygotowaliśmy dwie piosenki, jednak ze względu na dużą ilość uczestników wszyscy

  zaprezentowali tylko jedną piosenkę.

       Po przesłuchaniach z niepokojem i niecierpliwością czekałyśmy na ogłoszenie werdyktu jurorów.

       Z radością informujemy, że zespół  z naszej szkoły zdobył WYRÓŻNIENIE!

   

                            

  /R. Bosacka/

 • 18/03/2015

  Moduł dla RODZICÓW został zmodyfikowany.

  dot. Szkoleń i warsztatów dla rodziców.

 • Laureatka Konkursu "Za kotarą"

  W naszej szkole są uczniowie, którzy po lekcjach uczęszczają do Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu. Tam zdobywają wykształcenie muzyczne grając na różnych instrumentach.

  Wśród nich jest uczennica klasy 5e Zosia Glapa, która należy do wyróżniających się uczniów szkoły muzycznej. Jest uczennicą w klasie fortepianu p. Aleksandry Walczak. 4 marca Zosia  jako jedyna reprezentowała  nowotomyską szkołę muzyczną  podczas konkursu w Lesznie. Konkurs „Za kotarą” (taka ma nazwę) polega na graniu utworów właśnie za kotarą, co gwarantuje obiektywną ocenę jurorów. 

  Zosia została laureatką tego konkursu i zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

  Gratulujemy sukcesu!

           

   

  /R. Bosacka/

 • Rekolekcje szkolne

  W dniach od 4- 6 marca uczniowie klas I- VI brali udział w rekolekcjach szkolnych.

  Nauki rekolekcyjne w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa głosiła Siostra Hiacynta

  ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Przybliżyła między innymi postać błogosławionego

  Edmunda Bojanowskiego. W szkole uczniowie oglądali filmy o tematyce religijnej z cyklu

  historie biblijne, święci oraz „Największy z cudów – cud Eucharystii”. Każda grupa miała

  inne zadanie do wykonania. Uczniowie dzielili się swoimi przemyśleniami o Komunii Świętej,

  odgrywali pantomimę „Serdeczny , dobry człowiek”, wycinali z gazet i tworzyli kolaż „Kim jestem”,

  wykonywali z różnych materiałów „Oko Opatrzności Bożej” , rysowali tuszem pracę pt. „Bóg mnie kocha”

  metodą wydzieranki wyklejanki Jezusa niosącego krzyż, robili plakat o Eucharystii , łączyli przypowieść

  o synu marnotrawnym z Sakramentem Pojednania oraz przedstawiali „Mój Chrzest Święty”.

  W ostatni dzień starsi uczniowie przystąpili do Sakramentu Pokuty a następnie brali udział we Mszy Świętej,

  podczas której czytali Pismo Święte, modlitwę powszechną oraz nieśli dary.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

   

  /M.Narożna/

   

 • JEDYNKA na Halowym Turnieju Piłki Nożnej

  W niedzielę 1 marca zespół „Jedynka” wystąpił gościnnie  w grodziskiej hali sportowej

  na  IV Halowym Zimowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

  Sześć zespołów, składających się z zawodników urodzonych w roku 2003  

  walczyło o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W turnieju brali też udział nasi uczniowie.

  Zespół pod opieką Iwony Wasik zaprezentował dwa tańce sportowe z pomponami.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z występu.

   

  /I.Wasik/

   

page: