Navigation

 • Chór szkolny w Śremie


        20 maja wyjechaliśmy do Śremu. Była to odpowiedź na zaproszenie pani psycholog Agnieszki Sadowskiej, która pracuje w Centrum Medycznym MAŁGORZATA na oddziale onkologicznym. Pani Agnieszka poprosiła nasz chór o zaprezentowanie urozmaiconego programu muzycznego. Widownia była wyjątkowa: pacjenci oddziału onkologicznego i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wspólnie z dyrygentką, p.Renatą Bosacką przygotowaliśmy ciekawy program: były pieśni patriotyczne, religijne, ludowe oraz młodzieżowe. Ponadto zaprezentowały się uczennice grające na instrumentach: Zosia Glapa, Zuzanna Przybyła, Emilia Napierała i Dominika Matysiak.             Zostaliśmy bardzo gorąco i serdecznie przyjęci, dlatego z przyjemnością kilka razy bisowaliśmy. Wiemy, że swoją obecnością sprawiliśmy pacjentom wielką radość-dzięki nam mogli na chwilę zapomnieć o codziennych zmaganiach z chorobami. Poproszono nas także, żebyśmy jeszcze kiedyś przyjechali, może tym razem z repertuarem kolędowym...Wrócimy na pewno! To była bardzo pouczająca lekcja życia.

      Dziękujemy pani Ani i pani Grażynie za opiekę, a panu Leszkowi za zabezpieczenie techniczne naszego występu. 

  Pamiątkowe zdjęcia można oglądać w albumie fotograficznym

  /R. Bosacka/

   

 • List do rodziców

  Szanowni Państwo!

  Obecny rok szkolny ogłoszony został Rokiem Szkoły w Ruchu. Wiemy, iż promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki.

  W ramach podejmowanych działań zwracamy uwagę między innymi na:

  * uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

  * konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

  * związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

  * uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości.

  Ucząc się i pracując, nie możemy zapominać o tym, jak ważny dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego warto bawić się i rywalizować w zawodach i grach sportowych, spacerować, pływać, jeździć na rowerze. Każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie. Aktywność w gronie rodziny

  Nauka sposobu korzystania ze świata, z jego bogactwa i jego możliwości, z jego piękna i różnorodności najczęściej dzieje się niejako sama, bo rodzice żyjąc w taki lub inny sposób pokazują dzieciom jakie możliwości stwarza otoczenie. Wspólne korzystanie z aktywności fizycznej i zaspokajanie naturalnej ciekawości świata jest czymś co poprawia jakość życia, zwiększa satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa i chroni skutecznie przed większością tzw. chorób cywilizacyjnych.

   

  Pamiętajmy, że rodzice w procesie wychowania dzieci odgrywają najistotniejszą rolę.

  Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości

  Opublikowany przez Instytut Matki i Dziecka 2012 roku międzynarodowy raport wskazuje, że w Polsce, w latach 2002–2010, odsetek dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z nadwagą, był wyższy niż w większości krajów europejskich i wynosił 18%. Wyniki badań pozwalają określić problemy otyłości dzieci i młodzieży mianem pandemii.

  Aktywność fizyczna, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Nieprawidłowości w żywieniu są przyczyną wielu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Dzieci z nadwagą zazwyczaj mają niskie poczucie własnej wartości, czują się nieatrakcyjne i gorsze w środowisku, które promuje walory szczupłej sylwetki dziewczęcej i umięśnionej sylwetki młodzieńca. Otyłe nastolatki są często odrzucane przez rówieśników. Brak akceptacji ze strony rówieśników może w konsekwencji prowadzić do konfliktów, zachowań agresywnych czy depresji.

  W trosce o zdrowie Państwa dzieci i naszych uczniów apelujemy o:

  - zadbanie o aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, co niejednokrotnie będzie związane z ograniczeniem wielogodzinnego spędzania czasu przed komputerem,

  - wspieranie i zachęcanie dzieci do udziału w zajęciach i zawodach sportowych,

  - współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego celem minimalizowania zwolnień z lekcji z błahych powodów,

  - umożliwienie dzieciom zakwalifikowanym na zajęcia gimnastyki korekcyjnej udziału w tych zajęciach korygujących wady postawy poprzez wyrażenie zgody na uczestnictwo w tych zajęciach.

   

  Ponadto zapraszamy:

  - dnia 20 maja 2014 r. w godzinach od 17:30 do 18:30 na konsultacje z nauczycielami wychowania fizycznego do pokoju nauczycielskiego przy dużej sali gimnastycznej,

  - dnia 2 czerwca 2014 roku do kibicowania dzieciom podczas Olimpiady Sportowej,

  - dnia 2 czerwca 2014 roku na wystawę prezentującą zdrowy styl życia
     odbywającą się w stołówce szkolnej,
       połączoną z projekcją filmu Zachowaj równowagę
          oraz konsultacjami z panią dietetyk i panią pielęgniarką od godziny 11:00 do 12:00
    oraz z panią psychodietetyk od godziny 12:30 do 13:30.

   

  Dyrekcja i grono pedagogiczne

  Szkoły Podstawowej nr 1

  im. Polskich Olimpijczyków

  w Grodzisku Wlkp.

   

   

  Na podstawie materiałów zgromadzonych na stronach Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Protokół z konkursu poezji religijnej

  Dnia 6.05.2014r. odbył się w naszej szkole I etap konkursu poezji religijnej „Poezja Karola Wojtyły i o Janie Pawle II” dla klas I – III.

  Celem jego była popularyzacja poezji religijnej, ukazanie piękna języka polskiego, wyrabianie odwagi.

  Organizatorami etapu szkolnego były M.Kosicka i Z.Piotrowska.

  Do konkursu przystąpiło 15 osób z klas I – III. Komisja w składzie: M.Kosicka, Z.Piotrowska przyznała następujące miejsca:

  o I miejsce – Laura Kaminiarz kl. III C

  o II miejsce – Sophie Guemise kl. III C

  o III miejsce – Amelia Kachlicka kl. III C

  Oceniając uczestników komisja wzięła pod uwagę: zgodność z tekstem, płynność recytacji, dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści i nastroju wybranego tekstu, wyraz artystyczny.

  Laureaci konkursu wezmą udział w rejonowym konkursie poezji religijnej w Kamieńcu.

   

  /M. Kosicka/

 • Warsztaty – „Złapani w sieć”

  6 i 7 maja 2014 r. w klasach piątych i szóstych przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące tematyki związanej z cyberprzemocą. Uczniowie mieli możliwość uświadomienia sobie, jakie niebezpieczeństwa kryje za sobą INTERNET oraz co robić w sytuacji, gdy sami staną się ofiarami cyberprzemocy. Dla niektórych dużym zaskoczeniem był fakt, iż nikt nie jest w INTERNECIE anonimowy oraz, że bez wiedzy i zgody koleżanek i kolegów nie wolno zamieszczać w sieci ich zdjęć czy też informacji o nich. Opinie uczniów po zajęciach były bardzo pozytywne, okazało się, że zapamiętali oni z zajęć wiele konkretnych informacji. Mamy nadzieję, iż przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci w sieci. Zajęcia były przeprowadzone przez pana Mirosława Schőna, trenera Małopolskiego Centrum Profilaktyki, a finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  /L. Mańkowska/

 • Pierwszoklasiści w roku szkolnym 2014/2015

  Dnia 30 kwietnia w budynku szkoły przy sekretariacie zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do podjęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/2015.

  Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o pisemne potwierdzenie woli wyboru szkoły w terminie do 15 maja.

   

  Jednocześnie informujemy, że skład osobowy poszczególnych klas zostanie ogłoszony do 20 czerwca 2014 r.

   

  /I. Wasik/

 • 10 lat Polski w Unii Europejskiej

     Minione dni to bardzo pracowity okres dla szkolnego chóru. Tradycyjnie w ostatnich dniach kwietnia grodziskie Liceum Ogólnokształcące przygotowuje turniejowy program w ramach Pro Sinfoniki. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w tych przedstawieniach. W związku z obchodami 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tegoroczny turniej odbył się pod hasłem "Podróż pociągiem po Europie".
   

       Przedstawienie turniejowe odbyło się 29 kwietnia o godz. 13.00 w sali CK Rondo. Salę wypełniła po brzegi społeczność grodziskiego LO oraz zaproszeni goście i jurorzy turnieju. 

       Następnego dnia również w CK Rondo ponownie zaprezentowano ten program. Tym razem występ był częścią konferencji popularno-naukowej z okazji 10 -lecia członkostwa Polski w UE. Konferencję zorganizował burmistrz Grodziska Wlkp. p.Henryk Szymański. Na widowni zasiedli zaproszeni goście, w tym zagraniczne delegacje z gmin partnerskich, m.in. z Litwy, Niemiec, Belgii, Czech.

       Dalsza część uroczystości odbyła się na Starym Rynku, gdzie o godz. 20.00 chór naszej szkoły i chór LO pod kierunkiem p.Renaty Bosackiej zaprezentowały program muzyczny, w którym zabrzmiały  piosenki z różnych stron Europy.

   

  Zapraszamy w piątek 9 maja o godz. 18.00 do CK Rondo na przedstawienie "Podróż pociągiem po Europie".

    /R. Bosacka/

   

 • KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ – JAN PAWEŁ II - WIELKI

   

  29.04.14 odbył się w naszej szkole  I etap konkursu poezji religijnej „Jan Paweł II - Wielki” dla klas IV - VI.

  Celem jego było przypomnienie osoby Jana Pawła II, która została przez Kościół zaliczona do grona świętych oraz jego poezji, bogacenie biernego i czynnego języka, ukazanie piękna języka polskiego oraz wyrabianie umiejętności swobodnego i kulturalnego zachowania.

  Organizatorkami etapu szkolnego były: M.Narożna i J. Wawrzyniak.

  Do konkursu przystąpiło 19 osób z klas IV-VI. Komisja w składzie: M. Narożna, J.Wawrzyniak  i H. Gruch  przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  IV-VI

  I miejsce –Rita Ojrzanowska 6e

  II miejsce –Nicola Twardowska 6a

  III miejsce – Joanna Michalska 6a

  wyróżnienie –  Zofia Glapa 4e

  wyróżnienie –  Dżesika Hojka 6a

  wyróżnienie –  Wojciech Krzyżanek 6a

   

  Oceniając uczestników komisja wzięła pod uwagę: zgodność z tekstem, płynność recytacji, dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego fragmentu, dostosowanie repertuaru do wieku uczestnika konkursu, ogólny wyraz artystyczny.

  Laureaci konkursu wezmą udział w rejonowym konkursie poezji religijnej w Kamieńcu . Tegoroczna tematyka to Jan Paweł II i jego poezja.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym

   /M. Narożna/

   

 • Zobaczyć, zrozumieć, zapamiętać czyli zaprzyjaźnić się z historią.

   

  Wychodząc na przeciw zainteresowaniom uczniów, każdego roku w ramach koła historycznego uczymy się poznawać historię przez zabawę. W tym roku było równie ciekawie i inspirująco.

  Oprócz wielu gier, dyskusji i lekcji powtórkowych, w tym roku po raz kolejny bawiliśmy się w teatr przenosząc się na grecki Olimp. Starożytna Grecja to temat szczególnie lubiany przez uczniów zaczynających przygodę z historią. Dlatego tak chętnie podejmujemy ten temat by bawić się i dzięki temu łatwiej zapamiętywać. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przedstawienia „W mitologicznym labiryncie” – którego przygotowanie sprawiło nam mnóstwo radości. Zaproszeni Goście słuchali nas z wielkim zaciekawieniem.

  Koło historyczne to nie tylko sala 306, ławeczki i tablica, to też wycieczki – po bliskich nam ale okazuje się zupełnie nieznanych miejscach. W sobotę 26 kwietnia - 8 dziewczyn – które znalazły czas i chęci –udało się pociągiem do Poznania. Na szlaku naszej już „pieszej wycieczki” znalazły się miedzy innymi: Zamek Cesarski, Pomnik Ofiar Czerwca 1956, Hotel Bazar, Zamek Królewski, Stary Rynek z Wagą Miejską i Koziołkami oraz Muzeum Archeologiczne. Dziewczyny mogły też zobaczyć Wydział Historyczny, który z racji sentymentu musiał znaleźć się na trasie naszej wspólnej wędrówki. Wszystko oczywiście udokumentowałyśmy.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie

  /Z.Wieczorek/

   

   

 • W Królestwie Zeusa

  Kolejny raz lekcje historii na moment przeniosły nas w świat bogów greckich, na sam szczyt pięknego Olimpu. Uczniowie klas czwartych w ramach lekcji o bogach olimpijskich, wcielili się  w ich role. Każdy uczeń przygotował wcześniej strój i krótką prezentację boga. Było kolorowo, wesoło, artystycznie i  jak zawsze iście olimpijsko smiley

  Zapraszamy do oglądania zdjęć w szkolnym albumie fotograficznym

  /Z. Wieczorek/

 • 28/04/2014

  Moduł Promocja zdrowia został zmodyfikowany

 • Gminny Konkurs Ortograficzny klas II i III

  W sobotę, 26 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie odbył się  III Gminny Konkurs Ortograficzny klas II i III.  W konkursie brało udział 18 najlepszych uczestników z sześciu szkół gminy Grodzisk Wielkopolski.
  W pierwszym etapie konkursu, uczestnicy pisali dyktando. Po krótkiej przerwie, przystąpili do drugiego etapu, w którym należało rozwiązać test składający się z zagadek, rebusów i  uzupełnianek ortograficznych.
  Po zakończeniu testu dzieci mogły zrelaksować się oglądając film i uzupełnić brakujące kalorie słodkim poczęstunkiem. W tym czasie Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli poszczególnych szkół sprawdzała prace dzieci.

  Poziom  uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, tym bardziej miło nam oznajmić, że czołowe miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły:

  I miejsce Kamil Rataj z klasy 2c

  II miejsce Zuzanna Kocąka z klasy 3d

  GRATULUJEMY!

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Kąkolewie Irena Gęstwa  oraz Sekretarz Gminy Jan Koza, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i życzył dalszych sukcesów w nauce.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym

   

 • Eliminacje szkolne konkursu ortograficznego

  15 kwietnia 2014r. odbyły się eliminacje szkolne konkursu ortograficznego. W drugim etapie wzięło udział 11 uczniów - zwycięzców rywalizacji klasowych. Uczniowie rozwiązywali test ortograficzny i pisali wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

  Finalistami Szkolnego Konkursu Ortograficznego zostali:

  1. miejsce - Joanna Michalska - kl. 6a

  2. miejsce - Klaudia Szczeszek - kl. 6a

  3. miejsce - Kacper Paul - kl. 6b

  Wyżej wymienione osoby będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Grąblewie 10 maja 2014r.

  Wszystkim uczniom życzymy sukcesów.

   

  /H.Stachowska/

   

 • Szkolny Konkurs Recytatorski

  W poniedzialek, 14 kwietnia 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego tematem była "Ludowość w literaturze polskiej". Do rywalizacji stanęlo 26 uczniów z klas IV - VI, spośród których jury wyłonilo trzech laureatów i przyznało jedno wyróżnienie.

   

  I miejsce       Joanna Michalska     klasa VIa (opiekun: mgr Hanna Stachowska)

  II miejsce      Mikolaj Bąk             klasa Vb (opiekun: mgr Mirosława Włodarkieiwcz)

  III miejsce     Maria Mańkowska    klasa Vc (opiekun: mgr Lidia Alaborska - Rzechaczek)

   

  Wyróżnienie: Zuzanna Mańkowska klasa Va (opiekun: mgr Małgorzata Blimel).

   

  Laureaci konkursu będą reprezentowali naszą szkołe w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który odbędzie się w Granowie 17 maja 2014 roku.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym

  /M. Włodarkiewicz/

 • XV Gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  W sobotę 12.04.2014 w Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się XV Gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięło w nim udział pięć drużyn ze szkół podstawowych i dwie z gimnazjum.

  Zawodnicy pisali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, wykonywali zadania praktyczne
  i sprawnościowe w miasteczku ruchu drogowego, na torze przeszkód oraz w punkcie pierwszej pomocy.

  Zwycięską drużyną w kategorii szkół podstawowych została drużyna SP1 w Grodzisku Wlkp.
  w składzie: Jagoda Grzelczak z kl.Va, Kinga Lemańska z kl.VId , Mateusz Kopaszewski z kl.VIe
  i Wojciech Bobrowicz z kl.VIe. Opiekunem drużyny jest pani Joanna Stempin.

  W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum z Grodziska Wlkp. w składzie: Norbert Modystach,
  Serafina Borowczak i Mateusz Gnus. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy nagrody rzeczowe. Za zwycięstwo w turnieju, zawodnicy obu drużyn otrzymali rowery górskie.

   

  Na zakończenie turnieju w pokazie tanecznym wystąpił szkolny zespół „Jedynka”.

  Występ można obejrzeć klikając na cheerleaderkę

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

   

  /E.Tomaszewska/

   

   

 • „KOPCIUSZEK” w wykonaniu najmłodszych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie z klasy 2c
  pod opieką wychowawczyni Aliny Gęsikiewicz, przygotowali przedstawienie
  teatralne pt. KOPCIUSZEK. 

  Przedstawienie to obejrzeli w piątek 4 kwietnia rodzice i dziadkowie
  występujących uczniów, a w poniedziałek 7 kwietnia uczniowie 
  klas pierwszych i dzieci uczęszczające do przedszkola z grup:
  Sarenki, Kukułki, Jeże i Sarenki.

  Wychowawczyni dziękuje rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do przedstawienia.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym

  /I.Wasik/

   

 • "A to jest dla mnie Francja właśnie..."

  Uczeń klasy 5b - Mikołaj Bąk, który należy do Szkolnego Klubu Europejskiego,

  został laureatem XV Konkursu Plastycznego Domu Bretanii "A to jest dla mnie Francja właśnie...".

  Opiekunem ucznia jest pani Urszula Rybczyńska.

  3 kwietnia 2014 r. w Domu Bretanii w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród

  połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii zdjęć

  /U.Rybczyńska/

 • Konkursy plastyczne CK Rondo

  W kwietniu szkoła przekazała wiele ciekawych prac plastycznych 
  na ogłoszone przez CK RONDO konkursy plastyczne "Spacer uliczkami miasta" 
  i "Portret od A-Z". 
  Prace musiały mieć format A3 , a duża dowolność w technice sprawiła, 
  że były one bardzo rożnorodne. 
  
  

   

  Wyniki V edycji konkursu plastycznego- organizowanego przez CK RONDO 

   

  Spośród nadesłanych ponad 270 prac z 9 placówek jury w składzie:  

  Mariusz Korbański – artysta, malarz,  

  Tadeusz Tomaszewski- artysta, grafik,  

  Waldemar Łyczykowski- dyrektor CK RONDO, 

   wybrało i przyznało nagrody następującym twórcom z SP1

   

  Temat prac: Portret od A do Z  

   

   

  KATEGORIA  0-6  LAT: 

   

  Wyróżnienie: 

   

  Małgosia Rabiega, lat 6  

   

  KATEGORIA 7-12 LAT: 

   

  Nagroda I: Paulina Stroińska, „Autoportret”  

  Nagroda II: Wiktor Hemmerling, lat 12 – „Aktorka”  

  Nagroda III: Julia Kaczmarek, lat 12 – „Kinga”  

   

  Wyróżnienia: 

   

  Ania Tomaszewska, lat 9  

  Eurydyka Jaszyk, lat 12  

  Karolina Kowalska, lat 10- „Autoportret –Karolina”  

   

  Temat prac: Spacer uliczkami Grodziska 

  KATEGORIA 0-6 LAT  

   

  Nagroda I: Julia Woźniczak, lat 6 - „Rodzinny spacer na plac zabaw”  

   

  KATEGORIA 7-12 LAT 

   

  Nagroda I: Matylda Krupa, lat 7  

   

  Nagroda III: Jagoda Nowak, lat 10  

   

  Wyróżnienia: 

   

  Zosia Balcerek, lat 9  

   

  Julia Kaczmarek, lat 12 „Spacer ulicą Szeroką”  

   

  Zuzanna Przybyła, lat 10  

   

   

  
  Wszystkim gratulujemy pomysłowości! 
  Niektóre prace można podziwiać w galerii zdjęciowej 
 • Wielkanocny konkurs plastyczny

  Jak co roku przed świętami Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. 
  ogłasza konkurs plastyczny zwiazany ze świątecznymi tradycjami. 
  W tym roku dzieci z klas 1-3 miały do wykonania kartkę wielkanocną, 
  a uczniowie klas 4-6 kurczaka. Wpłynęło wiele pięknych prac, 
  które można obejrzeć na zdjęciach, lub w niedzielę 13 kwietnia na Hali Sportowej. 
  
  Dołączamy też listę nagrodzonych. 
  
   Gratulujemy!

   

  Tutaj można obejrzeć część prac uczniów

   

  /I.Wasik/

   

 • 11/04/2014

  Moduł Organizacja pracy i konkursy został zmodyfikowany

  MOŻNA TU ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W NASZEJ SZKOLE.

 • Drzwi Otwarte dla przyszłych Pierwszoklasistów i ich Rodziców w SP1

  W poniedziałek 10 marca  szkoła zorganizowała drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów
  i ich rodziców.  Spotkanie było jednym z wielu działań jakie podjęła szkoła, 

  aby pokazać dzieciom i rodzicom, że szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie zarówno
  7 jak i 6 latków.

  Dzieci i rodzice mogli zwiedzić klasy lekcyjne, świetlicę, stołówkę i salę gimnastyczną,
  na której prezentowali się najmłodsi uczniowie w programie artystycznym.

  Najbardziej podobała się prezentacja podręczników multimedialnych na tablicy interaktywnej,
  z którymi pracują między innymi uczniowie klas I.

   

  /I.Wasik/

  Klinięcie w ikonę po prawej przeniesie do galerii zdjęć  

   

  ZAPRASZAMY! yes

page: