Mini poradnik dla rodziców klas I Informator dla rodziców klas I Bezpieczeństwo dzieci Przemoc Dyscyplina Motywacja Pomoc w nauce Organizacja pracy Nietypowe problemy Bezpieczny Internet Stop środkom uzależniającym

Mini poradnik dla rodziców klas I

MINI  PORADNIK

DLA

 RODZICÓW

KLAS  I
 

Przygotowanie dziecka do szkoły to ważne zadanie wychowania przedszkolnego, które osiąga intelektualny rozwój dziecka przedszkolnymi sposobami poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych i zabaw.

Okres przedszkolny to czas zabaw, gdzie dziecko dowiaduje się tego, co znaczy być dorosłym, choć ono jeszcze nie jest dorosłe. Dzięki technice zabawowej powstają różne formy zachowania, różnorodne zabawy z regułami. Ich opanowanie ma ważne znaczenie dla przygotowania do nauki szkolnej, która przesiąknięta jest różnymi regułami. W zabawie kształtuje się sprawność ruchowa, umiejętności manualne, zdolność obserwacji, mowa dialogowa, bogactwo słownika, przyswajanie norm etycznych. Duże znaczenie mają baśnie dziecięce, gdzie dzieci rozwijają się i pogłębiają normy etyczne i oceny typu dobrze – źle, odważny – tchórzliwy.

W procesie przygotowania dziecka do szkoły istotną rolę odgrywa współpraca z rodzicami, dom dziecka, atmosfera domu rodzinnego przepojona zrozumieniem, ciepłem; to ważne dla dziecka w okresie przejścia do życia szkolnego. Pełnienie roli ucznia staje się łatwiejsze, gdy rodzice są gotowi w razie potrzeby pośpieszyć z przyjacielską pomocą. Prawidłowe kształtowanie współpracy z rodzicami wymaga wzajemnego szacunku i zaufania.

1 września Wasze dziecko przekroczy próg Szkoły Podstawowej Nr 1, której dyrektorem jest p. mgr Barbara Radomska – Witczak. Zostanie uczniem jednego z 17 oddziałów nauczania początkowego, które pracuje według zasad nauczania zintegrowanego. Ma ono na celu wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, a zapewnia to dobrze wykwalifikowana i przygotowana kadra pedagogiczna.

Zapewniamy Cię Drogi Rodzicu, że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dziecko w naszej szkole nauczyło się wielu ciekawych rzeczy, a przy tym dobrze się bawiło.

Mamy nadzieję, że ten mini poradnik pomoże Wam i Waszemu dziecku przejść ten nowy okres w Waszym życiu bez kłopotów.

Drogi Rodzicu! Twoje dziecko marzy o pięknym tornistrze, nowych książkach, a Ty zastanawiasz się, czy będzie mu dobrze w szkole, czy zostanie dobrym uczniem?

Siedmiolatek, aby dobrze czuł się w szkole, powinien być wystarczająco dojrzały tzn. gotowy do samodzielności w różnych sytuacjach i posiadać pewien zasób wiedzy. 

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoje dziecko jest przygotowane do szkoły skorzystaj z naszego testu:

Czy Twoje dziecko:

1.        Potrafi powiedzieć, jak brzmi pierwsza i ostatnia głoska w prostych słowach np.: lato, woda, rower.

2.        Rozpoznaje wszystkie litery i cyfry.

3.        Umie przeczytać prosty, nowy tekst np.: To jest sklep. Kotek lubi mleko.

4.        Rysując, zawsze posługuje się tą samą ręką.

5.        Prawidłowo trzyma ołówek.

6.        Dobrze zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki np.: po dwukrotnym wysłuchaniu potrafi powtórzyć rymowankę typu: Słonko jasno świeci, radują się dzieci.

7.        Zna nazwy dni tygodnia i pory roku.

8.        Widząc wzór, umie narysować proste kształty i znaki podobne do liter np. ſ  l ſ  l.

9.        Kolorując obrazki stara się nie wyjeżdżać za linie konturów – dobiera trafne kolory.

10.     Rysuje postać człowieka ze szczegółami np.: oczy, nos, palce, ubranie.    

11.     Jest w stanie narysować obrazek,  na którym się cos dzieje np: Dzieci bawią się z psem.

12.     Potrafi stać i skakać na jednej nodze.

13.     Chwyta rzuconą piłkę.

14.     Umie bez pomocy ubrać się od majtek po czapkę. Potrafi zapiąć guziki, zawiązać sznurowadło.

15.     Posługuje się nożyczkami.

16.     Prawidłowo wymawia wszystkie wyrazy.

17.     Potrafi powtórzyć długie i trudne słowa np.: kaloryfer, hipopotam.

18.     Umie opowiedzieć obejrzaną dobranockę posługując się prawidłowo zbudowanymi zdaniami.

19.     Umie się wczuć w cudzą sytuacje np.: opowiedzieć co czują postacie z wysłuchanej bajki.

20.     Dodaje i odejmuje w zakresie dziecięciu mając do dyspozycji np.: patyczki do liczenia.

21.     Potrafi określić, których elementów jest więcej, a których mniej np.: jabłek czy gruszek.

22.     Po przeliczeniu przedmiotów potrafi powiedzieć „Ile to jest?”.

23.     Umie się powstrzymać od powiedzenia na głos, gdy zna odpowiedź, a pytanie jest skierowane do innej osoby.

24.     Wykonuje polecenia wydane dla grupy.

25.     Potrafi bawić się w grupie i wspólnie wykonywać zadania np.: budować z klocków.

26.     Potrafi bez rozpaczy rozstać się na kilka godzin z rodzicami.

27.     Jest zupełnie samodzielne w ubikacji.

28.     Jest w stanie skoncentrować się pół godziny na interesującym go zadaniu.

29.     Potrafi samo zwrócić się z prośbą do dorosłego np.: zgłosić się, że chce wyjść do toalety.

30.     Potrafi rozpoznać i nazwać swoje podstawowe emocje np.: powiedzieć, że się boi.

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco, Twoje dziecko jest już dobrze przygotowane do szkoły. Jeśli jednak tak nie jest, nie wpadaj od razu w panikę. Masz jeszcze czas, aby pomóc swemu dziecku.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy

Ø     z samodzielnością np.: z ubieraniem – możesz pomóc mu sam

Ø     z umiejętnościami szkolnymi np.: z pisaniem może Ci pomóc wychowawca z zerówki

Ø     z wymową – zgłoś się do poradni logopedycznej

Ø     z funkcjonowaniem w grupie szukaj pomocy u psychologa.

 

Warto dziecku pomóc – zaoszczędzisz mu niepotrzebnych kłopotów.

 

 

10  PRZYKAZAŃ  DLA  RODZICÓW

1.     Zapewniaj dziecko o swojej miłości.

2.     Nie żądaj, aby było geniuszem.

3.     Pomagaj dziecku, ale nie wyręczaj je, bo nigdy nie będzie samodzielne.

4.     Rozmawiaj z dzieckiem.

5.     Nagradzaj każdy, nawet najdrobniejszy sukces /nie musi to być nagroda materialna/.

6.     Staraj się wytworzyć w dziecku pozytywny obraz jego samego. Nie wypominaj mu bez przerwy wad, raczej zwracaj uwagę na jego zdolności i zalety.

7.     Pamiętaj, że dziecko potrzebuje spokoju i stabilizacji. Ułóż mu plan dnia.

8.     Nie strasz dziecka szkołą. Staraj się pokazać dziecku dobre strony tego wydarzenia.

9.     Pamiętaj, ze dziecko musi mieć czas wolny. Jeżeli chodzi do szkoły, to nie znaczy ze cały czas musi się uczyć.

10. Zapewnij dziecku stałe, dobrze oświetlone miejsce do odrabiania lekcji.


/ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO  SP1/