Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
E-mail szkoły: sekretariatsp1grodzisk@op.pl
Telefon: 61 227 1240 Nowy główny nr/SEKRETARIAT

61 227 1259 FAX

61 227 1243 PEDAGOG

61 227 1244 ŚWIETLICA

61 227 1245 KUCHNIA

61 227 1246 PIELĘGNIARKA

61 227 1247 W-F

61 227 1248 POKÓJ NAUCZYCIELSKI

61 227 1251 PSYCHOLOG
Adres szkoły: ul.Chopina 26, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.