Informacje

          

 

NASI UCZNIOWIE STUDENTAMI UNIWERSYTETU MŁODEGO ODKRYWCY!

 

Z radością informujemy, że  przystąpiliśmy do  programu  Uniwersytet Młodego Odkrywcy,  w ramach którego realizowany jest projekt pt. „Świat pod mikroskopem- od DNA do tkanki”.  Program powstał z inicjatywy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współfinansowany jest przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Celem  projektu jest:

 • popularyzacja nauki i badań naukowych
 • propagowanie kultury innowacyjności
 • rozwijanie zainteresowań i pasji wśród dzieci imłodzieży
 • stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwoju intelektualnego uczniówpoprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych

Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Wielkopolski. Do projektu mogło przystąpić 15 uczniów z jednej szkoły.

W ramach niniejszego projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prezentujących barwny świat komórki zwierzęcej, na poziomie dostosowanym do ich wiedzy. Najważniejszą wartością proponowanych zajęć jest ich charakter praktyczny i wieloaspektowa praca ucznia z preparatem mikroskopowym i z procedurami genetyki molekularnej. Projekt obejmuje wykłady wprowadzające oraz ćwiczenia laboratoryjne z zakresu analizy DNA, badania chromosomów, oceny komórek i tkanek zwierzęcych.

W programie udział bierze 8 szkół z Wielkopolski:

 • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
 • Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie
 • Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
 • Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu
 • Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim

W naszej szkole do programu zgłosiło się   15 uczniów  szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi.

Piotr Cybal

Hubert Wieczorek

Małgorzata Beyga

Marta Lange

Aleksandra Ambrozik

Maria Andrzejewska

Aleksandra Rzeźnik

Jakub Wieczorek

Igor Tomalik

Sebastian Krzyżanek

Zofia Balcerek

Mateusz Szulc

Jan Stachowiak

Aleksandra Mocek

Mateusz Kalemba

Zajęcia na uczelni  odbywają się od marca do czerwca 2017r.,w soboty ,wg ustalonego harmonogramu.

W dniu 11 marca 2017 roku, o godzinie 10.00, w pięknej sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (UMO) pt.: „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.

W uroczystościach inauguracyjnych wzięły udział Władze Uczelni w osobie Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka. Nie zabrakło również Władz Wydziału w osobach: Dziekana prof. dr hab. Piotra Ślósarza, Prodziekanów: prof. dr hab. Doroty Cieślak, dr hab. Jana Mazurkiewicza oraz dra Jana Włodarka. Ponadto, w spotkaniu brali udział twórcy i wykładowcy UMO na Wydziale: prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. Hanna Jackowiak, dr Ewelina Warzych-Plejer, dr Kinga Skieresz-Szewczyk, dr Piotr Pawlak oraz koordynator prof. dr hab. Adam Cieślak. Pani prof. Dorota Cieślak, występowała w dwóch rolach: prodziekana Wydziału oraz wykładowcy UMO. W uroczystości brał również udział Dyrektor UCMW, lek wet. Maciej Gogulski, który w istotny sposób przyczynił się do nadania uroczystości odpowiedniej oprawy. Swoją cegiełkę w przygotowaniu uroczystości dołożyli również pracownicy dziekanatu Wydziału w osobach Pani Kierownik mgr inż. Anny Baranowskiej-Zielińskiej, mgr Hanny Świerczak oraz mgra inż. Łukasza Zielezińskiego. Dodatkowo nad fotorelacją z przebiegu Inauguracji, ze strony Wydziału czuwali dr Robert Mikuła oraz Victor Rodriguez (student kierunku Animal Production Management). Nieocenioną pomocą zarówno przy przygotowaniach, jak i kwestiach organizacyjnych podczas inauguracji wykazali się doktoranci,a także studenci polsko i angielskojęzyczni kierunku zootechnika, jak również studenci biologii i weterynarii.

W uroczystościach inauguracyjnych wzięło udział 120 „nowych studentów” - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych , którym wręczono indeksy UMO. 

 Uczniowie na Inaugurację przybyli wraz z  dyrektorami szkół i nauczycielami bezpośrednio zainteresowanymi udziałem w programie. W uroczystości uczestniczyli również niektórzy  rodzice młodych studentów.

 Inaugurację prowadziła Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, która na początku uroczystości wprowadziła wszystkich zaproszonych gości w „arkana świata akademickiego” tłumacząc m.in. jakiego koloru są togi, w których występowali Dziekani oraz wykładowcy UMO, a także dlaczego odśpiewano „Gaudeamus igitur”. Po oficjalnych przemówieniach Pana Prorektora prof. Cezarego Mądrzaka oraz Dziekana Wydziału prof. Piotra Ślósarza - nadających oficjalny ton Inauguracji - wygłoszono pierwszy wykład akademicki rozpoczynający cykl spotkań z Młodymi Odkrywcami. Wykład pt. „Świat pod mikroskopem - od DNA do tkanki” wygłosili dr Ewelina Warzych-Plejer oraz dr Piotr Pawlak. W iście akademickim stylu, na poziomie dostosowanym do młodych odbiorców oraz z dużą dozą humoru , Wykładowcy wytłumaczyli m.in. co to jest DNA, gdzie możemy go szukać i dlaczego każdy z nas jest nieco inny! Wprowadzenie na salę wykładową Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej zwierząt (węża, psa, konia, małpy), wywołało zachwyt wśród Młodych Odkrywców. Prowadzący wytłumaczyli wówczas w jakim stopniu DNA tych gatunków różni się między sobą. Należy podkreślić, że młodzi słuchacze  wykazali się ogromną wiedzą, którą chętnie dzielili się podczas wykładu.

Po uroczystościach, każda ze szkół zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Władzami Wydziału oraz wykładowcami, a następnie zaproszono wszystkich uczestników inauguracji na poczęstunek, po którym,  podziwiano poczynania psów – ratowników z OSP GRS Poznań.

Uczniowie naszej szkoły są dumni, że mogą być studentami Uniwersytetu Młodego Odkrywcy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obiecują, że będą pilnie uczestniczyć w zajęciach , nie mogą się doczekać  kolejnych wykładów i ćwiczeń.

W imieniu Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim serdecznie dziękuję Władzom  Uczelni oraz twórcom  i wykładowcom Uniwersytetu Młodego Odkrywcy za umożliwienie naszej szkole wzięcia udziału w tak wspaniałym przedsięwzięciu.

 

                                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                                     Barbara Radomska - Witczak

 

Poniżej podajemy linki do relacji prasowych i telewizyjnych z inauguracji:

http://www.gloswielkopolski.pl/edukacja/a/uniwersytet-mlodego-odkrywcy-mlodzi-studenci-odkryja-swiat-nauki-i-przyrody-zdjecia,11874145/

Strona Wydziału:

(http://www1.up.poznan.pl/animal/?p=5648)

https://www.dropbox.com/sh/xt074bwxjgg1mg6/AACinOATrZsUm_WVThHtwD1na?dl=0

Fotorelacje oraz film z  uroczystości można obejrzeć zarówno na stronie Głosu Wielkopolskiego (http://www.gloswielkopolski.pl/edukacja/a/uniwersytet-mlodego-odkrywcy-mlodzi-studenci-odkryja-swiat-nauki-i-przyrody-zdjecia,11874145/)

i telewizji WTK (https://www.wtk.pl/video-id-31346-mlodzi_odkrywcy_juz_studiuja)