Rekrutacja do Szkoły WYWIADÓWKI HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Spis podręczników na rok szkolny 2018/2019 Polecamy strony WWW KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rekrutacja do Szkoły

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej  nr 1   im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej:

1 Maja, 15 Lipca, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia, 27 Stycznia, 3 Maja, Atletyczna, Bernarda, Boczna, Bukowska, Chopina, Drzymały, Działkowa, Garbary, Grodziskich Kosynierów, Gołębia, Hokejowa, Kajakowa, Kilińskiego, Kościańska, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzywa, Kraszewskiego, Kusocińskiego, Kwiatowa, Kasztanowa, Łyżwiarska, Malinowskiego, Mossego, Mickiewicza, Mikołajczyka, Nowe Osiedle, Narciarska, Nowaczyka, Nowy Świat, Olimpijska, Ogrodowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Polna, Poznańska, Parkowa, Plac Świętej Anny, Półwiejska, Przykop, Piłkarska, Powstańców  Chocieszyńskich, Robotnicza, Przemysłowa, Rakoniewicka, Ratuszowa, Sienkiewicza, Spokojna, Sportowa, Staszica, Strzelecka, Szeroka, Szkolna, Stary Rynek, Tenisowa, Tuszyńskiego, Waryńskiego, Więzienna, Wawrzyniaka, Wioślarska, Zielona, Żeglarska, Żwirki i Wigury, Żydowska, Żwirowa.

           

Rodzice pragnący zapisać dziecko do szkoły, wypełniają druk:

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

oraz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

            W/w druki można pobrać na stronie internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie.

Wypełnione druki rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.